Overexpression of FIBCD1 Is Predictive of Poor Prognosis in Gastric Cancer

Chunyi Jiang, MA; Jinhong Zhu, MD; Pengcheng Zhou, MA; Huijun Zhu; Wei Wang, MA; Qin Jin, MA; Peng Li, MD

Disclosures

Am J Clin Pathol. 2018;149(6):474-48. 

In This Article

Comments

3090D553-9492-4563-8681-AD288FA52ACE

processing....